Design Region Bergen

Design Region Bergens skal gjøre Bergensregionen til den ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.

Våre oppgaver er å informere og inspirere, være pådriver og bringe mennesker sammen for å skape handling og nye designløsninger.

Visjon

Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.

DRBs roller er å:

 • Inspirere og motivere
  Løfte frem mulighetene og inspirere til bruk av spesialkompetanse på design.
 • Bygge kunnskap og kompetanse
  Bidra til at designmiljøer, bedrifter og myndigheter tilføres oppdatert kunnskap om hvordan design kan brukes til å styrke verdiskapingen.
 • Koble aktørene/skape møteplasser
  Skape møteplasser eller arenaer hvor relasjoner mellom aktørene (designere, bedrifter og myndigheter) kan dannes og videreutvikles.
 • Initiere prosjekter
  Igangsette prosjekter på områder som er strategisk viktige for å oppnå vår visjon

Kontakt oss

Design Region Bergen er en interesseorganisasjon som arbeider for økt strategisk bruk av design. Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.

Design Region Bergen c/o BTO

Thormøhlens Gate 51, 

5006 Bergen

E: post@drb.no

Org: NO 992 056 827

Våre ansatte

Få nyhetsbrev fra DRB: